Obowiązki Dyżurnych Rodziców
Dyżur w piątek 5:00pm – 8:30pm
Dyżur w sobotę 9:00am – 12:30pm

 1. Każda Rodzina zobowiązana jest do wypełnienia dyżuru w roku szkolnym oraz do złożenia depozytu w wysokości $50* przy zapisach.
 2. Wykonanie dyżuru oznacza zwrócenie depozytu.
 3. Niewypełnienie dyżurów przez Rodziców, oznacza zatrzymanie depozytu.
 4. Rodziny, które nie wypełnią obowiązkowego dyżuru, muszą uiścić dodatkową
  opłatę w wysokości $50.
 5. Każda zmiana dyżuru powinna być zgłoszona 24 godz. przed dniem wykonania dyżuru

Dyżurni są proszeni o zgłoszenie się do sekretariatu szkoły 
w celu zapoznania się z miejscem dyżuru oraz odebrania plakietki dyżurnego.

 1. . Wszyscy Dyżurni są obecni na swoich stanowiskach, przydzielonych podczas odbierania plakietki dyżurnego, przez cały czas trwania dyżuru.
 2. Dyżurni przy drzwiach wejściowych mają przywilej sprawdzenia każdej osoby wchodzącej do budynku i wyegzekwowanie tożsamości.
 3. W przypadku spóźnienia, dyżurny kieruje ucznia do klasy.
 4. Dyżurny zamyka drzwi o godz. 5:15 pm w piątek oraz o godz. 9:15 am w sobotę.
 5. Dyżurni przy łazienkach proszeni są o sprawdzenie stanu łazienek po każdym uczniu.
 6. Dyżurni proszeni są o zwracanie uwagi na korytarze, aby nikt nie śmiecił i nie niszczył wyposażenia.
 7. Dyżurni proszeni są o sprawdzenie porządku w klasach (po lekcjach) i wyrzucenie śmieci z klas.
 8. Dyżurni proszeni są o zwrócenie uwagi Uczniom, którzy się niewłaściwie zachowują lub zbyt długo przebywają na korytarzu/łazience podczas godzin lekcyjnych i dopilnowanie, aby uczniowie nie wychodzili z budynku szkolnego.
 9. Przypadki złego zachowania Uczniów prosimy zgłaszać do dyrektora szkoły.
 10. Po zakończonym dyżurze prosimy o oddanie plakietek, podpisanie listy potwierdzającej wypełnienie dyżuru oraz odebranie zwrotu depozytu.

Koordynator dyżurów – Marta Dobrowolski 708-567-2085
Email: dobrowolskimarta@gmail.com
Uwaga: Rodzice, którzy nie są Dyżurnymi mogą przebywać na terenie szkoły tylko
w celu załatwienia spraw w sekretariacie.
Sekretariat jest czynny tylko w czasie lekcji.
Dziękujemy za współpracę