Szkoła jest prowadzona przez Zarzad wybierany na 2-wa lata, który odpowiada za działalnosć szkoły, finanse szkoły, oraz główne imprezy organizowane wspólnie z Dyrektorem oraz Koordynatorem Religii.

Przedstawiciele Zarządu: