Szkoła jest prowadzona przez Zarzad wybierany na 2-wa lata, który odpowiada za działalnosć szkoły, finanse szkoły, oraz główne imprezy organizowane wspólnie z Dyrektorem oraz Koordynatorem Religii.

Przedstawiciele Zarzadu Ścisłego:

Prezes – Renata Kalecia

Vice-Prezes – Małgorzata Lukowska

Sekretarz Finansowy – Anna Kusnierz-Kowla

Sekretarz Korespondencyjny: Violetta Bielobradek 

Dyrektor Szkoły – Mgr. Ilona Sobiech 

Koordyantor Religii – Maria Jazowski