Na czym polega to nabożeństwo?

W pierwszy piątek miesiąca wielu wiernych przystępuje do spowiedzi i Komunii świętej. Na czym polega praktyka 9 pierwszych piątków miesiąca i co się z nią wiąże?

Pierwsze piątki miesiąca nie są obce wielu wiernym. Większość dzieci słyszy o nich na katechezie, zachęca się je też do tej praktyki tuż po Pierwszej Komunii. Dla dużej części osób pierwsze piątki miesiąca pozostają już na stałe dniem spowiedzi i komunii świętej. Skąd wzięła się ta praktyka?

W drugiej połowie XVII wieku francuska siostra zakonna, Małgorzata Maria Alacoque (czyt. Alakok) otrzymała objawienia, podczas których Pan Jezus ukazywał jej swoje Najświętszej Serce płonące miłością do ludzi i zranione ich grzechami. Przekazał jej dwanaście obietnic dla tych, którzy będą obchodzić pierwsze piątki miesiąca i czcili Jego Najświętsze Serce:

 • Dam im łaski, potrzebne w ich stanie.
 • Ustalę pokój w ich rodzinach.
 • Będę ich pocieszał w utrapieniach.
 • Będę ich pewną ucieczką w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci.
 • Będę im błogosławił w ich przedsięwzięciach.
 • Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło i ocean miłosierdzia.
 • Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
 • Dusze gorliwe prędko dojdą do doskonałości.
 • Będę błogosławił domom, w których wizerunek Serca mojego będzie czczony.
 • Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą miały imię swoje wypisane w Sercu moim.
 • Dam kapłanom dar wzruszania serc nawet najzatwardzialszych.
 • W nadmiarze miłosierdzia Serca mojego przyrzekam tym wszystkim, którzy będą komunikować w pierwsze piątki miesiąca przez dziewięć miesięcy z rzędu w intencji wynagrodzenia, że miłość moja udzieli łaskę pokuty, iż nie umrą w mojej niełasce, ani bez Sakramentów świętych, a Serce moje będzie im pewną ucieczką w ostatniej godzinie życia.

Mówiąc to Jezus ukazał się św. Małgorzacie jako ubiczowany. Z czasem obietnicę tę nazwano „Wielką”, jako największą, jakiej człowiek może dostąpić w czasie ziemskiego życia. Jezus obiecuje praktykującym 9 pierwszych piątków miesiąca, że nie umrą nie będąc w stanie łaskie uświęcającej.

Przede wszystkim Komunia!!!

Warto zwrócić uwagę, że Jezus w swojej obietnicy mówi o przyjęciu Komunii świętej w kolejne 9 pierwszych piątków, nie o samej spowiedzi. Aby jednak przystąpić do Komunii, trzeba być w stanie łaski uświęcającej, więc dobrze poprzedzić ją sakramentem pokuty. Stąd w wielu parafiach z racji pierwszego piątku organizuje się dodatkowe dyżury kapłanów w konfesjonałach.

Zachęcamy do praktykowania Pierwszych Piątków miesiąca nie tylko przez dzieci przystępujące do I Komunii św., ale także przez dzieci starsze, młodzież i dorosłych. W każdy pierwszy piątek miesiąca uczestniczymy w adoracji Najświętszego Sakramentu, podczas której możemy skorzystać z Sakramentu Pokuty. Na zakończenie adoracji odmawiana jest Litania do Serca Pana Jezusa oraz Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Sercu Pana Jezusa.

Najważniejszym momentem nabożeństwa pierwszych piątków miesiąca jest przyjęcie w stanie łaski uświęcającej Komunii świetej jako wynagrodzenie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy osobiste, najbliższych i całego świata.